100 1.000 

Nahrajte vaši zprávu

 • Fotka musí být v poměru 3:2 na šířku (fotka v jiném poměru stran bude oříznuta) o minimálních rozměrech 720 x 480 px.
  Maximální velikost souboru je 20 MB. Povolené jsou následující typy souborů: jpg, jpeg, jpe, png, gif.Maximální velikost souboru: 20 MBPovolené typy souborů: jpg jpeg jpe png gif pdf txt doc docx odt

 • Maximální délka zprávy jsou dvě normostrany (3600 znaků včetně mezer). Povolen je pouze text. Nezapomeňte na nadpis (doporučeno je 10 slov, delší nadpis bude v náhledu zkrácen). První odstavec, který můžete označit tučně, bude použit jako perex (doporučeno je 18 slov, delší perex bude v náhledu zkrácen).. Vložené fotky, videa, grafika, barevné pozadí, barevný text apod. budou ignorovány. Pro vložení fotek využijte políčko fotogalerie. Nezapomeňte se podepsat.
  Maximální velikost souboru je 20 MB. Povolené jsou následující typy souborů: doc, docx, odt, txt, pdf. V případě pdf souboru musí být text kopírovatelný, tedy nesmí být vložen formou obrázku či převeden do křivek.Maximální velikost souboru: 20 MBPovolené typy souborů: jpg jpeg jpe png gif pdf txt doc docx odt

 • Max. 3 fotky. Fotky musí být v poměru 3:2 na šířku (fotka v jiném poměru stran bude oříznuta) o minimálních rozměrech 720 x 480 px.
  Maximální velikost jednoho souboru je 20 MB. Povolené jsou následující typy souborů: jpg, jpeg, jpe, png, gif.Maximální velikost souboru: 20 MBPovolené typy souborů: jpg jpeg jpe png gif pdf txt doc docx odt

Katalogové číslo: - ID události: 7332

Popis

Nevýdělečné akce

Typicky se jedná o charitu, kroužky pro děti, nevýdělečné kulturní akce (např. sousedská slavnost). Platí se pouze manipulační poplatek.

Cena: 100 Kč

 

Příspěvky soukromých osob

Jedná se například o příspěvky našich čtenářů k veřejným tématům. Podmínkou je, že příspěvek nemá komerční,píárový, ani politický charakter (jeho autor není členem politické strany, ani aktuálně nekandiduje v žádných volbách).

Cena: 200 Kč

 

Komerční PR zpráva

Typicky se jedná o komerční prezentaci firem, živnostníků, anebo komerční kultury.

Cena: 500 Kč

 

Politická zpráva

Vztahuje se na přispěvatele, kteří jsou aktivní v politice – politické strany a hnutí, členy těchto stran a kandidáty ve volbách, za podmínky, že má zpráva píárový charakter, anebo sděluje politické stanovisko.

Cena: 1000 Kč

 

Dejte si při vkládání textů pozor, aby text obsahoval tyto náležitosti:

 1. Nezapomeňte na titulní fotografii. Vkládejte fotografie šířkové (zabráníte tak nežádoucímu ořezu v administraci), a nejlépe figurální
 2. Nezapomeňte na perex (tučný první odstavec, shrnující článek)
 3. Pokud váš text obsahuje mezititulky, označte je zvýrazněním
 4. Nezapomeňte se podepsat!
 5. Objednávkou potvrzujete, že text je vašim dílem a jak na jeho znění, tak na fotografii disponujete autorskými právy.

Vás text bude po schválení administrátorem uveřejněn nejpozději do 24 hodin od přijetí platby. V případě nejasností budete na Vámi uvedeném kontaktu osloveni redakcí k dořešení (typicky technické věci jako špatný formát fotografie, oprava pravopisných chyb, atd).

Další informace

Druh zprávy

Komerční PR zpráva, Nevýdělečné akce, Politická zpráva, Příspěvky soukromých osob