1. Kupující je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek nebo stažení elektronických Vstupenek HOMETICKET. Přijmutím vstupenek e-mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je kupující povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze prodejního místa a v případě dodání Vstupenek formou odkazu ke stažení nejpozději do 3 pracovních dnů na adresu elektronické pošty (email) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek prodejního místa nebo Webového portálu není předmětem reklamace.
 2. Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců Corporate investment fund a.s.. Obsluha prodejního místa podá kupujícímu ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je obsluha prodejního místa povinna s kupujícím sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci Voucheru. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je kupující povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou Vstupenku.
 3. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je kupující povinen uplatnit vůči Corporate investment fund a.s..
 4. Zaplacením rezervace či koupí vstupenek souhlasí kupující se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti Corporate investment fund a.s. Uhrazená objednávka je konečná Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.
 5. Povinnosti kupujícícho po úhradě Vstupenek prostřednictvím Webového portálu:
  • V případě volby vyzvednutí Vstupenek na prodejním místě si kupující neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde nalezne variabilní symbol jeho objednávky, který spolu se zvoleným ověřovacím kódem slouží pro vyzvednutí předmětných Vstupenek na prodejním místě.
   V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu [email protected]. Registrovaný uživatel kupující může svou objednávku včetně variabilního symbolu dohledat po přihlášení do svého účtu na Webovém portálu.
   Kupující je povinen si vstupenky vyzvednout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě nevyzvednutí Vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.
   Corporate investment fund a.s. v žádném případě nezodpovídá za nemožnost vyzvednutí Vstupenek na poslední chvíli s ohledem na otevírací dobu prodejních míst.
   V případě volby vyzvednutí Vstupenek formou HOMEticket si je kupující neprodleně po nákupu Vstupenek ve formě odkazu stáhne do mobilního zařízení nebo si je vytiskne.
  • V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí kupující tuto situaci neprodleně na emailovou adresu [email protected]. Registrovaný uživatel kupující může svou objednávku dohledat po přihlášení do svého účtu na Webovém portálu a předmětné Vstupenky si vytisknout.
   Zákazník je povinen si vstupenky vytisknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě nestáhnutí Vstupenek do mobilního zařízení nebo nevytištění v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.
 1. Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další sporty budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.